Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Piotr Otomański

iod@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60-965 Poznań

pok. 521