Status dyplomu

Odbiór dyplomów: https://www.put.poznan.pl/pl/absolwenci/odbior-dyplomow

Wprowadź numer albumu oraz datę obrony, aby sprawdzić status odbioru dyplomu.