Centrum Kształcenia Lotniczego

Centrum Kształcenia Lotniczego powołano w 2014 roku w celu:

- umożliwienia studentom kształcenia się na specjalnościach lotniczych,

- zapewnienia warunków do odbywania szkoleń lotniczych,

- realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem specjalności lotniczych.

W skład floty powietrznej Uczelni wchodzą trzy statki - dwa samoloty - Zlin 242L oraz Extra 330 LX i jeden szybowiec MDM-1Fox.

CKL współpracuje z Aeroklubem Poznańskim, z grupą Żelazny, z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego, gdzie studenci odbywają praktyki letnie, 21.Bazą Lotnictwa Taktycznego, 33. Bazą Lotnictwa Transportowego oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy.

Kontakt: tel. + 48 61 665 23 26