MESco

Prezes firmy MESco sp. z o. o. Mariusz Gorol podpisał umowę o współpracy z Politechniką Poznańską, którą reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Było to ważne wydarzenie dla środowiska naukowego naszej Uczelni, gdyż oprogramowanie ANSYS jest zaawansowanym narzędziem do wielu zastosowań inżynierskich.

W ramach umowy partnerskiej pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Poznańskiej otrzymali darmowy dostęp do oprogramowania ANSYS. Umowa zakłada przekazanie do dyspozycji studentów oraz doktorantów Politechniki Poznańskiej darmowych licencji pakietów badawczych oraz dydaktycznych oprogramowania ANSYS w najnowszej wersji.

Koordynatorami podpisanego porozumienia są: 

MESco sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w zastosowaniach metody elementów skończonych w nauce i technice. Firma MESco jest biurem inżynierskim i oficjalnym przedstawicielem ANSYS w Polsce. Oprogramowanie Ansys umożliwia prowadzenie symulacji komputerowych z zakresu modelowania zjawisk mechanicznych, symulowania przepływów oraz elektromagnetyzmu.