Pomoc materialna dla studentów

Od roku akademickiego 2019/2020 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Poznańskiej oraz Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Poznańskiej zostaną zastąpione wspólnym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej, który będzie ogłoszony do końca września br.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 studenci składają wnioski o świadczenia w terminie do 12.10.2019 r.

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zawarte są w dokumencie Informacje o zmianach dot. stypendiów.