Stypendia naukowe

Nabór stypendystów do projektu NCN OPUS 15 pt. Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Nabór stypendystów do projektu NCN OPUS 15 pt. Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Stypendium w projekcie First Team - biofizyka - Wydział Fizyki Technicznej

PhD scholarship in machine learning “Online learning algorithms for complex prediction problems”

Nabór stypendysty-doktoranta w projekcie SONATA-BIS 6 pt.Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS pt. "Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali"

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST

Informacja o wyniku naboru stypendystów w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST - Nabór  stypendystów  w  projekcie  OPUS  14  pn. Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ewy Andrzejewskiej został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego nie wybrano żadnego kandydata.

Informacja o zakończeniu naboru stypendystów w projekcie OPUS 13

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stypendium w projekcie NCN OPUS 13

Informacja o zakończeniu konkursu na stypendystę w projekcie NCN OPUS 14

Informacja o zakończeniu konkursu na stypendystę - studenta w projekcie NCN OPUS 14

Konkurs - stypendysta OPUS NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studentów II stopnia i doktoranta

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowiska stypendystów w projektach Narodowego Centrum Nauki – SONATA BIS 7 i OPUS 14

Wyniki w konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 14

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty Narodowego Centrum Nauki

Konkurs stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA 

PhD student position in NCN Beethoven project

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Technologii Chemicznej

Stypendysta w projekcie „Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów” 

PhD-student position in environmental engineering

Stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN OPUS "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA".

Stypendia doktoranckie w ramach programu OPUS–ST finansowanym przez NCN

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach programu OPUS11 pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. "Przetwarzanie analityczne i eksploracyjne danych sekwencyjnych: modele, algorytmy i struktury danych".

Stypendia doktoranckie w uczeniu maszynowym „Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych” Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Stypendium studenckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Załączniki