Oferty praktyk

Poniżej zamieszczamy oferty instytucji, które zgłosiły się do nas i wyrażają chęć przyjęcia naszych studentów na praktyki w ramach Programu Erasmus+

Prosimy pamiętać, że może to być również inna firma/instytucja lub uczelnia, którą student/przyszły absolwent znajdzie we własnym zakresie.

Można również skorzystać ze strony rekomendowanej przez NA: https://erasmusintern.org/


Oferty:

1. Internship: Software development:  https://www.intk.com/en/about/jobs/software-development-intern

Załączniki