Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Tablica informacyjna

Politechnika Poznańska jest wiodącą uczelnią techniczną w Polsce, od lat utrzymując wysoki poziom w środowisku akademickim w Polsce oraz naukowym poza granicami kraju. W rankingu krajowych uczelni technicznych, w zakresie kształcenia i wyników badań naukowych Politechnika Poznańska zajmuje czołową pozycję. Aby prestiż Uczelni rósł, musi ona stale dbać o zapewnienie lepszych warunków dla realizacji procesu nauczania, podnoszenia atrakcyjności kierunków studiów oraz przygotowanie absolwentów studiów technicznych do podejmowania wyzwań XXI w.

Wzrost gospodarczy i związany z tym rozwój przemysłu stawia, zwłaszcza przed uczelniami technicznymi, coraz to wyższe wymagania w zakresie kształcenia przyszłych kadr technicznych. Wraz z rozwojem określonych gałęzi przemysłu kształtują się także pewne priorytety w kierunkach kształcenia, związane z oczekiwaniami rynku. Ostatnie lata to wzrost popytu m.in. na specjalistów z dziedziny technologii chemicznej i ochrony środowiska. Politechnika Poznańska dysponując jednym z najlepszych w Polsce Wydziałów Technologii Chemicznej, dla sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na kadry techniczne w tej dziedzinie podjęła w roku 2007 decyzję o budowie budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (CDWTCh).

Budowa Centrum umożliwi dalszy rozwój nauk związanych z technologią chemiczną i ochroną środowiska, w szczególności: technologii organicznej, technologii polimerów, elektrochemii technicznej, inżynierii procesów chemicznych, technologii chemicznej ogólnej, ekotechnologi, monitoringu środowiska, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej i bioprocesowej oraz zwiększy zakres współpracy interdyscyplinarnej Wydziału m.in. w takich dziedzinach jak: budownictwo, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, budowa maszyn itd., zapewniając 2.700 studentom naukę w przestronnych, nowocześnie wyposażonych salach i laboratoriach dydaktycznych o łącznej powierzchni 12.800 m2.

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej otrzymało swoją lokalizację tuż obok innej prestiżowej inwestycji Politechniki Poznańskiej, ostatniego dziesięciolecia, a mianowicie nad brzegiem rzeki Warty, po drugiej stronie ulicy Berdychowo - obok budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego i razem z nim tworzyć będzie w przyszłości pierzeję prawobrzeżnego Poznania - sylwetę, która będzie eksponowana z lewobrzeżnego Bulwaru nadwarciańskiego i Starego Miasta.

Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej zaprojektowano w kształcie litery „H". Po stronie północnej zlokalizowano halę technologiczną, połączoną z głównymi skrzydłami budynku szklanym łącznikiem. Po stronie południowej oraz pomiędzy skrzydłami budynku zaprojektowano tereny zielone.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną, na której znajdować się będzie parking podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Kondygnacje nadziemne to przede wszystkim powierzchnia przeznaczona dla studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych - to 3 sale audytoryjne przeznaczone do zajęć teoretycznych dla 120, 90 i 60 słuchaczy każda, 54 laboratoria oraz pomieszczenia konsultacyjne oraz do przechowywania materiałów dydaktycznych.

Dwuskrzydłowy budynek mieścić będzie pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne przypisane poszczególnym zakładom, dziekanat oraz amfiteatralne sale wykładowe. Lokalizacja pozostałych sal dydaktycznych, wspólnych dla całego wydziału oraz główne piony komunikacyjne z dużymi przeszkleniami rozmieszczone zostały przez projektantów na wszystkich czterech kondygnacjach łącznika. Architekci pomyśleli także o przestronnych holach, gdzie w otoczeniu zieleni można będzie spędzić czas w oczekiwaniu na następne zajęcia, rozkoszując się przy tym widokiem rzeki i otaczającej budynek roślinności, tudzież malowniczo rysującej się sylwety lewobrzeżnego Poznania, z przepięknymi zabytkowymi budowlami Starego Miasta.

Budynek Centrum Dydaktycznego to oczywiście, prócz nowoczesnej formy, także nowoczesna technologia i infrastruktura techniczno-instalacyjna. Życzeniem Inwestora - Politechniki Poznańskiej będzie to budynek pasywny.

Jego wyposażenie technologiczne w zakresie infrastruktury informatycznej ICT, multimedialnej oraz instalacyjnej, będzie odpowiadać wymogom czasów, a może nawet odrobinę je wyprzedzać.

Planowany okres realizacji Projektu to lata 2009 - 2013.

Program Infrastruktura i Środowisko

Ośrodek Przetwarzania Informacji

FOTOGALERIA - teren przyszłego Centrum Dydaktycznego

Fotogaleria - wmurowanie kamienia węgielnego 26 czerwca 2012

FOTOGALERIA - "Wiecha" na budowie Centrum Dydaktycznego

FOTOGALERIA - uroczyste otwarcie Centrum Dydaktycznego 8 października 2014