Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska, której 90. rocznica powstania przypada w 2009 roku, od lat realizuje inwestycje budowlane w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych. Dynamiczny rozwój nauki i przemysłu w ostatnich latach, spowodował powstanie nowych dziedzin i kierunków w nauce oraz przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania rynku na wykwalifikowane kadry inżynierskie. Spowodowało to wzrost zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach technicznych, a tym samym konieczność powiększenia bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, tak by zapewnić przyszłym inżynierom dostęp zarówno do najnowszych technologii naukowo-badawczych i informacyjnych, jak też do nowoczesnej infrastruktury budowlanej i technicznej dostosowanej do standardów XXI wieku.
Idea powstania budynku Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii zrodziła się jeszcze w roku 2005. W roku 2006 opracowana została przez architekt Elżbietę Dolińską („YORIS" Firma Architektoniczna), na zlecenie Politechniki Poznańskiej, Koncepcja architektoniczna nowego budynku Centrum, w eksponowanej lokalizacji u zbiegu ulic Jana Pawła II i Berdychowo, vis a vis jeziora Maltańskiego i powstałej w ostatnich dwóch latach „Galerii Handlowej Malta".
Na podstawie tejże Koncepcji architektonicznej wykonany został przez krakowską firmę projektową „KV Kontrapunkt", wyłonioną w drodze przetargu, projekt budowlany, a obecne Władze uczelni zadbały o współfinansowanie realizacji tego prestiżowego Przedsięwzięcia budowlanego z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na Infrastrukturę Wyższych Uczelni. 
Budynek Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii powstał na terenie Kampusu Politechniki Poznańskiej w Paśmie Warta - na Piotrowie, a jego lokalizacja, funkcja i forma zgodne są z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 
Budynek Centrum to obiekt o zwartej, pięciu- i częściowo dwukondygnacyjnej bryle. Dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu budynek dostępny będzie z dwóch poziomów - poprzez dwa wejścia, z terenu znajdującego się w poziomie przyległych ulic - Jana Pawła II i Berdychowo oraz dwa wejścia/dojazdy z poziomu obniżonego, przyległego do sąsiadującej z budynkiem Centrum istniejącej hali.
Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego elewacja wschodnia budynku Centrum tworzy wraz z akademikami, od strony ulicy Jana Pawła II jej pierzeję.
Najbardziej eksponowany w projektowanym budynku fragment stanowi natomiast krótka elewacja północna, od strony skrzyżowania ulic Berdychowo i Jana Pawła II.
Układ funkcjonalno-przestrzenny Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii, jak też jego wyposażenie w infrastrukturę instalacyjną, zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o komforcie przebywających w nim studentów oraz pracowników naukowych. Na każdej kondygnacji zaprojektowane zostały przestrzenne hole z siedziskami w zieleni., a od strony zachodniej - na dachu części dwukondygnacyjnej planuje się urządzenie zielonego tarasu dostępnego dla przyszłych użytkowników budynku. Wszystkie kondygnacje i pomieszczenia dostępne są dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku powstanie 3.840 nowych miejsc dydaktycznych. W centralnej części każdej kondygnacji, naprzeciwko zespołu wind zaprojektowano blok dwóch dużych sal dydaktycznych, każda z 95 miejscami. Łącznie w całym budynku będzie osiem takich sal. Prócz tego na każdej kondygnacji znajdować się będą mniejsze sale dydaktyczne, laboratoria dydaktyczne oraz pokoje konsultacji dla studentów. Łączna powierzchnia dydaktyczna wynosić będzie 12.999 m2.
Na najniższej kondygnacji zlokalizowane zostały laboratoria dydaktyczne, których wyposażenie aparaturowe wymaga np. szczególnego fundamentowania, bądź szczególnych warunków technicznych możliwych do zrealizowania jedynie w przyziemiu budynku. Ostatnie dwie kondygnacje dodatkowo doświetlone będą poprzez wewnętrzne „zielone" patia.
W budynku siedzibę będzie miało 5 Wydziałów ze swoimi Instytutami i Zakładami. 
Przewidziana dla nich lokalizacja pomieszczeń dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych odpowiada strukturze budynku i przyporządkowana będzie poszczególnym kondygnacjom: 
I i II kondygnacja - Nauki o materiałach i ich własnościach, kondygnacja III - Mechatronika, kondygnacja IV - Nanoinżynieria i kondygnacja V - Biomechanika.
Budynek wyposażony będzie w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną, techniczną i informatyczną (ICT). Nastąpi trzykrotny wzrost liczby stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych wykorzystujących ICT, o 60% wzrośnie powierzchnia użytkowa będąca w dyspozycji wydziałów, a o 30% zwiększy się liczba pozostałych stanowisk dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.

Planowany okres realizacji Projektu to lata 2009 – 2011. 

Dane techniczne budynku Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii:

  • Powierzchnia zabudowy: 3.784,4 m2
  • Powierzchnia całkowita: 15.610 m2
  • Kubatura: 64.822 m3
  • Długość x szerokość x wysokość budynku: 104,60 x 57,10 x 21,34 m

Program Infrastruktura i Środowisko

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Filmy

Fotogalerie: