Infrastruktura Środowiska Informatycznego Politechniki Poznańskiej dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów

 

Całkowita wartość inwestycji:

7 227 157,60

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

5.159.489,54 zł

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej w zakresie infrastruktury technicznej (transmisja danych, zasoby sprzętowego przetwarzania i dostępu do danych, oprogramowanie aplikacyjne Zintegrowanego Systemu Informatycznego, specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne zarządzania dostępem do zasobów środowiska) niezbędnym dla zapewnienia technicznych możliwości modernizacji zarządzania działalnością i funkcjonowaniem Uczelni.

Odbiorcami Projektu są: studenci studiów I, II i II stopnia, pracownicy Politechniki Poznańskiej, Partnerzy Politechniki Poznańskiej w realizacji badań naukowych, Partnerzy Politechniki Poznańskiej w otoczeniu gospodarczo-rynkowym i biznesowym.

Projekt jest kolejnym etapem ukierunkowanej przebudowy i restrukturyzacji dostosowującej środowisko informatycznego do wymagań adaptacyjnych jakie stawia przed Uczelnią jej otoczenie gospodarczo-rynkowe i biznesowe jako systemowego mechanizmu reagowania na oddziaływanie czynników zmian tego otoczenia na Uczelnię i oczekiwany wpływ Uczelni na to otoczenie). Jest to również istotne wymaganie dla uzyskania przez Uczelnię zdolności ciągłego i adaptywnego dostosowywania funkcjonowania uczelni technicznej (Politechniki Poznańskiej) do wymagań stawianych przez gospodarkę opartą na wiedzy i społeczeństwo informacyjne, polegającego na systemowo rozumianej zdolności do wdrażania technologii i rozwiązań informatycznych niezbędnych dla wytwarzania i udostępniania usług elektronicznych, w szczególności dla uzyskania świadczenia usług badawczych i edukacyjnych.