Ścieżki Kopernika

„Nauka w Przestrzeni”  to  projekt dla szkół gimnazjalnych i średnich, nauczycieli chcących współpracować z uczelnią i naukowcami przy powstawaniu scenariuszy o kształtowaniu przestrzeni we własnej miejscowości.

Projekt "Nauka w Przestrzeni" jest realizowany w ramach grantu “Ścieżki Kopernika” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiera się na programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” stworzonym na podstawie realizowanego powszechnie w szkołach w  Irlandii programu edukacji przestrzennej RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland). Jest zaadaptowany do polskiej rzeczywistości przez Komisję Edukacji Dzieci i Młodzieży Izby Architektów RP. Organizowany przez Politechnikę Poznańską, stowarzyszenie Wędrowni Architekci oraz Fundację Twórców Architektury.

Krajobraz, architektura, urbanistyka, tereny wiejskie i przyrodnicze to obszar działania. Temat szczegółowy ustala nauczyciel z naukowcem w oparciu o współczesną wiedzę akademicką i podstawę programową różnych przedmiotów.

Przeczytaj więcej: http://naukawprzestrzeni.put.poznan.pl/