Aktualności: Rekrutacja

Lista osób przyjętych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

zostanie opublikowana 02 września 2016 r.

REKRUTACJA 2016 INFOLINIA

Szanowni Kandydaci!

infolinia dotycząca rekrutacji jest dostępna pod numerem 61 665 3548.

Postępowanie kwalifikacyjne

dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Strony