Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę (1 raz w miesiącu)
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestniczenie w zajęciach pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy. Studia adresowane są do wszystkich, któzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się poblematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. Ukończenie studiów pozwala na prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowaników. Zainteresowani otrzymują świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, po ukończeniu dodatkowego szkolenia, dyplom audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-130
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  204
Koszt studiów:  3650,00 zł
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2020-30.06.2021
Termin zakończenia składania dokumentów:  01.06.2020 - 20.09.2020
 

Sekretariat

dr inż. Adam Górny,
Adres sekretariatu:  ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań. Pokój 357
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon: 61 665 34 07
Telefony dodatkowe:  602 184 115
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Adam Górny
Telefon:  602 184 115
Telefony dodatkowe:  61 665 34 07
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Adam Górny
Telefon:  602 184 115, 61 665 34 07
Email:  Formularz kontaktowy