Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

Zajęcia odbywać się będą systemem zjazdowym, co dwa lub trzy tygodnie podczas trzydniowych sesji: w piątki (w godz. 15:30 - 20:30), w soboty (w godz. 09:00 - 19:00) oraz w niedziele (w godz. 09:00 - 14:30).

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

  • interesują się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków,
  • zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej i zajmują się zarządzaniem i planowaniem w budownictwie,
  • chcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do sporządzania „Świadectw charakterystyki energetycznej budynku".

Program Studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy energetyczne budynków, Ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła, Techniki pomiarowe - wybrane zagadnienia, Konstrukcje, materiały i technologie w BP, Układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena, Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena, Projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych, Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, Ocena jakościowa budynków, Ocena energetyczna i świadectwa energetyczne budynków, Techniki monitoringu powykonawczego, Przykłady rozwiązań budynków pasywnych, Praca końcowa i egzamin końcowy.

Zakres programowy Studiów zgodny jest z DYREKTYWĄ 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.
Wykładowcami Studiów są pracownicy naukowi oraz specjaliści - praktycy prowadzący działalność związaną z pomocą techniczną i merytoryczną w zakresie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w obiektach budowlanych oraz poprawy jakości środowiska.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-144
Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 260
Koszt studiów: 4600,00 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
Opłata za studia w dwóch ratach po 2300,00 zł przed rozpoczęciem każdego semestru.

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
26.10.2018 - 26.10.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
03.09.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 
10.10.2018

Sekretariat

Nazwa: Instytut Inżynierii Środowiska
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2160
Faks: 61 665 2439

Informacje dodatkowe: 
Instytut Inżynierii Środowiska
pokój 736 E (Budynek Wydziału Elektrycznego)
godz. 08.00 do 14.00

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: 
prof. dr hab. inż. Halina Koczyk (edycja 2.),
dr inż. Małgorzata Basińska (edycja 4.),
dr inż. Andrzej Górka (edycja 5.)

Osoba do kontaktu

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr inż. Grzegorz Matuszczak
Telefon: 61 665 2160