Chłodnictwo i klimatyzacja

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

15 zjazdów (2x w miesiącu - sobota, niedziela)

Profil Kształcenia: 

Zagadnienia podstawowe z chłodnictwa i klimatyzacji takie jak:

  • technika cieplna z mechaniką płynów,
  • podstawy klimatyzacji,
  • przechowalnictwo i system HACCP,
  • urządzenia chłodnicze, zastosowania chłodnictwa, transport chłodniczy, eksploatacja urządzeń chłodniczych,
  • wentylacja i klimatyzacja budynków,
  • regulacja i sterowanie urządzeń chłodniczych,
  • regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji,
  • zasady projektowania instalacji chłodniczych,

Praca końcowa obejmuje tematykę wybraną przez uczestnika Studiów.
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń zdaniu egzaminów i obronie pracy końcowej, absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-149
Wydział: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 240
Koszt studiów: 4600,00 zł

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
07.10.2017 - 07.10.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  
01.06.2017
Termin zakończenia składania dokumentów: 
16.09.2017

Sekretariat

Nazwa: mgr Joanna Tietz
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2438
Faks: 61 665 2439

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. PP
Telefon: 61 665 2034

Osoba do kontaktu (1)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. PP
Telefon: 61 665 2034

Osoba do kontaktu (2)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr Joanna Tietz
Telefon: 61 665 2438