Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym

Zasady naboru: 

rozmowa kwalifikacyjna

Terminy zajęć: 

piątek, sobota; (średnio dwa razy w miesiącu)

Profil Kształcenia: 

Nowoczesna, wiarygodna diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest szczególnie ważna w przypadku kosztownych urządzeń elektroenergetycznych naprawialnych (transformatory, generatory, linie kablowe), szczególnie w warunkach ich sukcesywnego starzenia. Dobra diagnostyka urządzeń bedących w eksploatacji jest niezbędna w zarządzaniu majątkiem, planowaniu remontów lub reinwestycji oraz nowych inwestycji. Wiele metod diagnostycznych jest też wykorzystywanych na różnych etapach wytwarzania nowych jednostek, a również w trakcie prób odbiorczych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-179/V edycja
Wydział: Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna: 
Instytut Elektroenergetyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 210
Koszt studiów: 4500,00 zł - za dwa semestry

Komentarz do kosztu studiów: 
opłata jednorazowa uiszczona po zakwalifikowaniu Kandydata na studia podyplomowe

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  
01.10.2016 - 31.07.2017

Sekretariat

Nazwa: Dariusz Bąk, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 25 25
Faks: 61 665 22 80
Email: Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, pok. 836, 819X
godz. 08:00-15:00

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 22 72, fax. (61) 665 28 72

krzysztof.siodla@put.poznan.pl
Adres email: Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu

mgr Dariusz Bąk

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Telefon: 61 665 25 25 fax. (61) 665 22 80

dariusz.bak@put.poznan.pl
Email: Formularz kontaktowy

 

dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP

Telefon: (61) 665 22 72, fax. (61) 665 28 72

krzysztof.siodla@put.poznan.pl