Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością

Zasady naboru:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

 

Terminy zajęć:

Sobota i niedziela, dwa razy w tygodniu.
 

Profil kształcenia:

Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy będących dotąd nauczycielami różnych przedmiotów kierunkowych do prowadzenia zajęć z Doradztwa zawodowego oraz Podstaw przedsiębiorczości. Przygotowanie słuchaczy - nauczycieli szkolnych do wspomagania uczniów w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do rozważania i zrozumienia zagadnień, zależności i uwarunkowania gospodarki rynkowej stanowiących odniesienie do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz w ramach doradztwa zawodowego wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 216
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Instytut Logistyki
Liczba semestrów: 3
Liczba godzin: 350
Koszt studiów: 3500,00 zł
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.09.2019-31.01.2021
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.06.2019
Termin zakończenia składania dokumentów: 30.08.2019
 

Sekretariat

mgr Aneta Osmańska
Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 3367
Faks:  61 665 3375
Email:  aneta.osmanska@put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: pok. 316
 

Kierownik studiów

dr inż. Marek Goliński
Telefon: 668 191 758
e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl