Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

 

Terminy zajęć:

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 350 godzin dydaktycznych.
 

Profil kształcenia:

Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy będących dotąd nauczycielami różnych przedmiotów kierunkowych do prowadzenia zajęć z Doradztwa zawodowego oraz Podstaw przedsiębiorczości. Przygotowanie słuchaczy - nauczycieli szkolnych do wspomagania uczniów w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do rozważania i zrozumienia zagadnień, zależności i uwarunkowania gospodarki rynkowej stanowiących odniesienie do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz w ramach doradztwa zawodowego wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 216
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Liczba semestrów: 3
Liczba godzin: 350
Koszt studiów: 3500,00 zł
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.09.2018 - 31.12.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.08.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 08.09.2018
 

Sekretariat

Adres sekretariatu: ul. Strzelecka 11, pok. 316
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 3367
 

Kierownik studiów

dr inż. Marek Goliński
Telefon: 668 191 758
e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl