Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej

Zasady naboru: 

Kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć: 

Od 1.10.2014 - środy, godz. 15:30 - 21:00

  • semestr 1 i 2: wykłady i ćwiczenia (330 godz.)
  • semestr 3: praktyki pedagogiczno-dydaktyczne poza uczelnią (150 godz.)
  • przygotowanie pracy końcoweje, egzamin końcowy.

Profil Kształcenia: 

Dyplom studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych w szkołach i uczelniach (w zakresie ukończonych studiów kierunkowych mgr, inż., lic.) oraz do prowadzenia szkoleń i kierowania procowanikami oraz uczniami.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-159
Wydział:  Wydział Fizyki Technicznej
Jednostka organizacyjna:  Wydział Fizyki Technicznej
 
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin: zgodnie z Ustawą MNiSzW
 
Koszt studiów:  2400,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
opłata za studia (trzy semestry) wynosi 2400 zł. Płatności można dokonać w ratach semestralnych po 800 zł - pierwsza rata wpisowa 800 zł.
Wpłaty proszę dokonac na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/P-ń
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 z dopiskiem "Studium WFT"
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 

01.10.2014 - 31.03.2016

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 

10.06.2014

Sekretariat

Hanna Karwacka
Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 3160
Faks:  61 665 3201
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
p. 204 oraz p. 225
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Maria Kozielska
Telefon:  61 665 3199
Telefony dodatkowe:  509 410 309
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr inż. Magdalena Wasilewska
Telefon:  61 665 3177
Email:  Formularz kontaktowy
 
Hanna Karwacka
Telefon:  61 665 3160
Email:  Formularz kontaktowy