Informatyka z technologią informacyjną

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych jest zebranie grupy min.15 osobowej.

 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty, niedziele, w przerwie międzysemestralnej zimowej, bezpośrednio po zakończeniu roku akademickiego/szklonego.
 

Profil kształcenia:

Program studiów obejmuje treści zawarte w podstawach programowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
Ramowy program:
 • rozwój technologii informacyjnych budowa i obsługa komputera
 • podstawy informatyki
 • praca w sieci lokalnej i globalnej - administrowanie siecią
 • kryptologia, bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • obsługa programów dydaktycznych, prezentacje, systemy obliczeniowe
 • komputerowe wspomaganie procesów projektowania
 • algorytmy i programowanie komputerowe
 • bhp
 • modelowanie, symulacje komputerowe
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa
 • systemy eksperckie
 • metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • bazy danych
 • seminaria i konsultacje
Adresat:
 • osoby legitymujące się wyższym wykształceniem,
 • nauczyciele z wyższym wykształceniem.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-143
Wydział:  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  350
Koszt studiów:  4100,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Wpisowe 200,00 zł wliczone w koszt studiów. Płatność w ratach.

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  25.10.2014 - 12.07.2015
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.09.2014
Termin zakończenia składania dokumentów:  03.10.2014
 

Sekretariat

Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2245
Faks:  61 665 2074
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: pok. 735
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Krawiec prof. nadzw. PP
Telefon:  61 665 2242
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kowalska
Telefon:  61 665 2245
Email:  Formularz kontaktowy