Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia zajęć.
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym - zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca
 

Profil Kształcenia:

Cel i program studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studium pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
W programie położono szczególny nacisk na  umiejętności praktyczne zarządzania całym cyklem rozwoju produktu takie jak: strategiczne analizy portfela produktów,  planowanie marketingowe produktu, zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia (QFD), planowanie poziomu jakości produktu, projektowanie ergonomiczne wyrobów,  projektowanie wymagań ekologicznych dla wyrobów i technologii, symulacje procesów operacyjnych, zarządzanie technicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji wyrobu. Ważnym celem studiów jest również przekazanie wiedzy o światowych trendach zarządzania przedsiębiorstwem:  rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, przedsiębiorstwa szczupłego (Lean Enterprise), przedsiębiorstwa zwinnego (Agile Enterprise), a także metodyki projektowania biznesu i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania i kilku innych wydziałów oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.
Organizacja studiów
Studia realizowane są w trybie zaocznym - zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
Adresaci studiów i rekrutacja
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów przedsiębiorstwa.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-196/VII
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4500 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Opłata za studia wynosi: 4.500 zł; 2.250 zł za semestr lub w ratach 4 x 1.125 zł
Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
VI Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: SP-196 Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia VI edycji:  01.10.2019 - 30.06.2020
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  11.06.2019
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2019
 
 

Sekretariat

mgr Małgorzata Tuszkowska
Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11, pok. 203
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  (61) 665 34 31
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
p. 203, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 

Kierownik studiów

dr inż. Edmund Pawłowski
ul. Strzelecka 11, pok. 211
Telefon:  61 665 33 72
Telefon komórkowy: +48 602 233 520
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Tuszkowska
Telefon:  (61) 665 34 31
Email:  Formularz kontaktowy