Inżynieria Kosmiczna

Zasady naboru: 

Kolejność złożenia kompletu dokumentów oraz dokonanie wpłaty

Terminy zajęć: 

piątek, sobota, niedziela; dwa/trzy razy w miesiącu

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe „ Inżynieria Kosmiczna” są wynikiem współpracy Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez pracowników Politechniki Poznańskiej i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM oraz osoby pracujące w sektorze kosmicznym.

Studia podyplomowe „Inżynieria Kosmiczna” adresowane są do osób interesujących się tematyką Kosmosu. Słuchaczami studiów mogą być zarówno pracujący lub planujący pracować w szeroko rozumianym przemyśle kosmicznym, jak również osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o Kosmosie.

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu dynamiki orbitalnej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych, zastosowań technik satelitarnych, systemów telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji, robotycznych systemów obserwacyjnych, baz danych. Pozna zagrożenia występujące w środowisku kosmicznym. Posiądzie praktyczne umiejętności aplikowania do polskich oraz europejskich programów kosmicznych, planowania przyszłych misji kosmicznych oraz pozyskiwania i wykorzystania danych satelitarnych.

Studia podyplomowe „Inżynieria Kosmiczna” jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego.

Dodatkowe informacje

Symbol: 

            SP/I edycja

Wydział: 

 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Liczba semestrów: 

            2

Liczba godzin: 

            229

Koszt studiów: 

            4500,00 zł

Komentarz do kosztu studiów: 

Wpłata jednorazowa lub w dwóch ratach na konto numer:

            ………………………

z dopiskiem SP…………

Adres www studiów: 

            Strona WWW studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 

01.02.2017 - 31.01.2018

 

SEKRETARIAT

Kierownik studiów

dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska

Administracja

            dr inż. Łukasz Semkło

Koordynator po stronie UAM 

prof. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

Adres sekretariatu: 

 ul. Piotrowo 3

Kod pocztowy: 

 60-965

Miasto: 

 Poznań

Telefon: 

 61 665 2213

Faks: 

 61 665 2281

Osoba do kontaktu

Łukasz Semkło

Email: 

lukasz.semklo@put.poznan.pl

Informacje dodatkowe: 

pok. 814 BM