Inżynieria oprogramowania

Zasady naboru:

decyduje kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Sobota-niedziela, średnio 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Studium podyplomowe Inżynieria oprogramowania kształci osoby pracujące lub zamierzające pracować w przemyśle wytwarzania oprogramowania, w szczególności pełniące role analityka wymagań, projektanta, testera oraz kierownika projektu.
Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki, a także grupę doświadczonych osób pracujących na co dzień w firmach informatycznych. Program studiów obejmuje 200 h, z czego 124 h to ćwiczenia, zajęcia projektowe i laboratoryjne.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-180
Wydział:  Wydział Informatyki
Jednostka organizacyjna:  Instytut Informatyki
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  208
Koszt studiów:  5000,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
W przypadku wczesnej rekrutacji (do 15.07.2019 roku) 4800 zł.
Zgłoszenia w okresie zwykłym (po 15.07.2019 roku): 5000 zł.
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2019 - 30.06.2020
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  10.06.2019
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2019
 

Sekretariat

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, mgr Agnieszka Skiba
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 2
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2997
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: Sekretariat Instytutu Informatyki
adresy e-mail osób do kontaktu:
agnieszka.skiba@cs.put.poznan.pl
Bartosz.Walter@cs.put.poznan.pl
 

Kierownik studiów

dr inż. Bartosz Walter
Telefon:  61 665 2980
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Skiba
Telefon:  61 665 2997
Email:  Formularz kontaktowy