Inżynieria Pożarowa Budynków

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

sobota - niedziela, 1 lub 2 razy w miesiącu, zjazdy odbywaja się w Poznaniu i w Warszawie
Uwaga: w semestrze II jeden zjazd piątek-sobota-niedziela (piątek-zajęcia w laboratorium ogniowym ITB w Pionkach)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wykonywania praktycznych czynności w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza przekazywana podczas studiów może być wykorzystana w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków, jak również podczas wykonawstwa i użytkowania/zarządzania budynkami. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym. Poza standardowym zakresem wiedzy związanym z przepisami, treści zostały istotnie rozszerzone o wiedzę i umiejętności leżące w kompetencjach inżyniera budowlanego. Zwłaszcza w kontekście nowoczesnego podejścia do projektowania skupiającego się na definiowaniu własności użytkowych systemów przeciwpożarowych i obiektów budowlanych. Przybliża się metodykę projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz kwestie związane z modelowaniem komputerowym zjawisk pożarowych w budynkach.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP.

Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi:

- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-204/VI
Wydział: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Jednostka organizacyjna:  Instytut Konstrukcji Budowlanych
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 238
Koszt studiów: 6000 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
Możliwość płatności w dwóch ratach:
I rata - 3200 zł do 01 marca 2019 r.
II rata 2800 zł do 30 września 2019 r.
nr konta bankowego: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Tytuł przelewu: SP-204/VI

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
01.03.2019-30.06.2020
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
15.11.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 
20.02.2019

Sekretariat

mgr Hanna Napieralska
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 20 83
Faks:  61 665 20 59

Informacje dodatkowe: 
godziny pracy: 9:00-15:00
pok. 106

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Justyna Grzymisławska
Telefon: 61 665 21 72, 61 665 26 40

Osoba do kontaktu

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr Hanna Napieralska
Telefon: 61 665 20 83