Inżynieria Pożarowa Budynków

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

sobota - niedziela, 1 lub 2 razy w miesiącu, zjazdy odbywaja się w Poznaniu i w Warszawie
Uwaga: w semestrze II jeden zjazd piątek-sobota-niedziela (piątek-zajęcia w laboratorium ogniowym ITB w Pionkach)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów przeciwpożarowych zatwierdzających projekty i potwierdzajacych bezpieczne wykonanie budynków oraz inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynków i obiektów infrastrukturalnych. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla inspektorów bezpieczeństwa budynków w warunkach pożaru, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP.

Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-204/III
Wydział: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Jednostka organizacyjna:  Instytut Konstrukcji Budowlanych
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 238
Koszt studiów: 6000 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
Możliwość płatności w dwóch ratach:
I rata - 3200 zł do 04 marca 2016r.
II rata 2800 zł do 30 września 2016r.
nr konta bankowego: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Tytuł przelewu: SP-204/I edycja

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
12.03.2016 - 05.03.2017
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
15.01.2016
Termin zakończenia składania dokumentów: 
29.02.2016

Sekretariat

Nazwa: 
mgr Hanna Napieralska
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 20 83
Faks:  61 665 20 59

Informacje dodatkowe: 
godziny pracy: 9:00-15:00
pok. 106

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Justyna Grzymisławska
Telefon: 61 665 21 72

Osoba do kontaktu (1)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr Hanna Napieralska
Telefon: 61 665 20 83

Osoba do kontaktu (2)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr Dorota Kubisiak
Telefon: 61 665 20 86