Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Zasady naboru:

  • Kolejność zgłoszeń
  • złożenie w terminie w sekretariacie studiów podyplomowych dokumentów rekrutacyjnych
    • wniosku o przyjęcie na studia
    • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
    • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcę).

 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: 1-2 zjazdy w miesiącu- w piątki i soboty

 

Profil Kształcenia:

Absolwent studium podyplomowego Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu pogłębi specjalistyczną wiedzę i nabędzie nowych umiejętności w zakresie organizacji i planowania transportu. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach oraz projektach poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje oraz nabywają praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w obszarze inżynierii ruchu i planowania transportu, takie jak np.:

analizy i prognozowanie ruchu,

planowanie infrastruktury transportowej i efektywne jej wykorzystanie,

organizacja ruchu,

  • kształtowanie sieci transportu drogowego oraz publicznego pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-213

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 210

Koszt studiów: 4 800,00 zł

 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2020 - 30.06.2021

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.07.2020

Termin zakończenia składania dokumentów: 30.09.2020

 

Sekretariat

Sylwia Łuczak

Szymon Fierek

Nazwa: Sekretariat studiów podyplomowych Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3, pok. 713

Kod pocztowy: 60-965

Miasto: Poznań

Telefon: 61 665 2260

instytut.transportu@put.poznan.pl

 

Strona internetowa:

http://www.dts.put.poznan.pl/iript/

 

Kierownik studiów

Dr inż. Szymon Fierek

Telefon: 61 665 5957

Adres email:  szymon.fierek@put.poznan.pl

 

Osoba do kontaktu

Dr inż. Szymon Fierek

Telefon: 61 665 2716

Adres email:  szymon.fierek@put.poznan.pl