Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Zasady naboru:

 • Kolejność zgłoszeń
 • złożenie w terminie w sekretariacie studiów podyplomowych dokumentów rekrutacyjnych
  • wniosku o przyjęcie na studia
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcę).

 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: zjazd w piątek (od popołudnia) i sobotę. W razie większej grupy uczestników także w niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.

 

 

Profil Kształcenia:

Podstawowym celem jest przekazanie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności w zakresie:

 • analiz i prognozowania ruchu,
 • planowania infrastruktury transportowej i efektywnego jej wykorzystania,
 • organizacji ruchu,
 • kształtowania sieci publicznego transportu pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu.

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-213

Wydział: Maszyn Roboczych i Transportu

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 210

Koszt studiów: 4 800,00 zł

 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 04.10.2019 - 30.06.2020

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 14.08.2019

Termin zakończenia składania dokumentów: 30.09.2019

 

Sekretariat

Nazwa: Sekretariat studiów podyplomowych Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3, pok. 745,

Kod pocztowy: 60-965

Miasto: Poznań

Telefon: 61 665 27 16, 61 665 22 36

 

Informacje dodatkowe: 

Zgłoszenia osobiste bądź listowne należy składać w Sekretariacie studiów podyplomowych Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu – pokój 745, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 07:00 – 15:00.

 

Strona internetowa:

http://www.dts.put.poznan.pl/iript/

 

Kierownik studiów

Dr inż. Szymon Fierek

Telefon: 61 665 2716

Adres email:  szymon.fierek@put.poznan.pl

 

Osoba do kontaktu

Dr inż. Szymon Fierek

Telefon: 61 665 2716

Adres email:  szymon.fierek@put.poznan.pl