Inżynieria wysokich napięć

Zasady naboru: 

Rozmowa kwalifikacyjna

Terminy zajęć: 

piątek, sobota (średnio dwa razy w miesiącu)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe: "Inżynieria wysokich napięć" są adresowane do pracowników przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, miedzy innymi: Polskich Sieci Elektroenergetycznych, spółek dystrybucyjnych, zakładów remontowych energetyki, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw zajmujących się budową sieci elektroenergetycznej oraz badaniami eksploatacyjnymi i przeglądami okresowymi urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-194/IV
Wydział: Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna: 
Instytut Elektroenergetyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 210
Koszt studiów: 4500,00 zł - za dwa semestry

Komentarz do kosztu studiów: 
opłata jednorazowa uiszczona po zakwalifikowaniu Kandydata na studia podyplomowe.

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
01.10.2017 - 30.06.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
19.06.2017
Termin zakończenia składania dokumentów: 
15.09.2017

Sekretariat

Nazwa: 
mgr Dariusz Bąk, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3a, Budynek WE
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 25 25;
Faks: 61 665 22 80
Email: Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, pok. 836; 819x
w godz. od 8:00 do 15:00

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: 
dr hab. inż. Krzysztof Siodła prof. nadzw. PP
Telefon: 61 665 22 72
Telefony dodatkowe: fax 61 665 28 72
Adres email: Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
mgr Dariusz Bąk
Telefon: 61 665 25 25, 61 665 22 72;
Email: Formularz kontaktowy