Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-20.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Program obejmuje:
  • Materiały polimerowe;
  • Reologia przetwórcza;
  • Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania;
  • Projektowanie CAD/CAM;
  • Materiały narzędziowe i wykonawstwo;
  • Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.
Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Studia Podyplomowe są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych".

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-111
Wydział:  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  5000,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2500,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
dopiskiem: st. pod. SP-111
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  20.10.2017 - 30.09.2018
Termin zakończenia składania dokumentów:  15.10.2017
 

Sekretariat

inż. Krystyna Skorel
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2733
Faks:  61 647 5814
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
Telefon:  61 647 5818

Adres email:  Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu

inż. Krystyna Skorel
Telefon:  61 665 2733