Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-20.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie
Pierwsze zajęcia 19.10.2018 r.

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Studia Podyplomowe są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Program obejmuje:

Materiały polimerowe; ich charakterystyka, zastosowanie oraz badania,

Reologia przetwórcza; lepkość i jej ocena, wielkości przetwórcze stopionych polimerów,

Wtryskiwanie tworzyw polimerowych, technologie procesu, modelowanie,

Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania; projektowanie  CAD/CAM, układy form wtryskowych, symulacje procesu,

Materiały narzędziowe; ich charakterystyka i obróbka,

Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.

Egzamin końcowy

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-111
Wydział:  Wydział Inżynierii Mechanicznej
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200
Koszt studiów:  5600,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2800,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
dopiskiem: Studia Podyplomowe SP-111
                  Politechnika Poznańska
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2018 - 30.09.2019
Termin składania dokumentów:  14.06.2018-10.10.2018
 

Sekretariat

dr inż. Monika Knitter
Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 24, pok.305
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2894
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
Telefon:  61 647 5818

Adres email:  Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Knitter
Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 24, pok.305
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2894