Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

piatek, sobota
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych mają na celu poszerzenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych Słuchaczek i Słuchaczy z zakresu modelowania instalcji pokładowych, mechatroniki lotniczej, zarządzania flotą silników. Absolwentki i Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach: modelowania instalacji układów silnikowych, osprzętu silników, języka angielskiego stosowanego w lotnictwie. Nabyte umiejętności pozwolą stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów inżynierskich, ukierunkowanych na procesy mechatroniczne.
Realizacja programu pozwoli Absolwentkom i Absolwentom na uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie zawodu inżyniera w szeroko pojętym przemyśle lotniczym. Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania stawiane firmom lotniczym oraz pracownikom jednostek wojskowych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  Sp-193/II
Wydział:  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Jednostka organizacyjna:  Katedra Techniki Cieplnej
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  240
Koszt studiów:  2.000 zł za dwa semestry
Komentarz do kosztu studiów:
opłata jednorazowa uiszczona po zakwalifikowaniu Kandydata na studia podyplomowe
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2014 - 30.05.2015
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.07.2014
Termin zakończenia składania dokumentów:  20.09.2014
 

Sekretariat

mgr inż. Łukasz Semkło
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 22 13
Faks:  61 665 22 81
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: ul. Piotrowo 3; 60-6950 Poznań w godzinach od 8:00-15:00
 

Kierownik studiów

dr inż. Rafał Urbaniak
Telefon:  61 665 23 31
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr inż. Łukasz Semkło
Telefon:  61 665 22 13
Email:  Formularz kontaktowy