Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty; średnio 2 spotkania w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, m.in. inspektorów pacy, inspektorów nadzoru technicznego oraz biegłych sądowych.
W ramach studiów słuchacz zdobywa wiedzę w zakresie:
  • rozwiązywania zagadnień menadżerskich związanych z BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem,
  • niezbędnym do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z BHP z wykorzystaniem technik informatycznych,
  • identyfikowania zagrożeń oraz oceny ryzyka wystąpienia wypadku,
  • technik przeciwdziałania zagrożeniom,
  • systemów ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-153
Wydział:  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  3500,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
możliwość rozłożenia opłaty na raty (max. cztery),
płatność przelewem:
Bank Zachodni WBK, 6 Oddział w Poznaniu:
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

 

Kierownik studiów

dr inż. Remigiusz Łabudzki
Telefon:  61 665 2051
Adres email:  Formularz kontaktowy