Nowoczesne budownictwo kolejowe

Studia podyplomowe "Nowoczesne budownictwo kolejowe" obejmuje swoim zakresem tametyke budownictwa kolejowego (w tym tramwajowego) programowo prezentowaną na II stopniu budwonictwa: specjalnośś drogi kolejowe. Obejmują one zagadnienia optymalizacji i modernizacji dróg kolejowych , obliczeń wytrzymałości toru i podtorza, technologii robót kolejowych z uwzględnieniem prowadzenia ruchu pociągów, utrzymania podtorza, ekologii, kształtowania układów torowych stacji, inżynierii ruchu kolejowego.

Studia przewidziane są dla:

- absolwentów II stopnia budownictwo, specjalności innych niz drogi kolejowe,

- absolwentów II stopnia kierounków pokrewnych do budownictwa, a także absolwentów innych kierunkówzajmujących się budownictwem lub utrzymaniem dróg kolejowych,

- absolwentow I stopnia kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-222
Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 210

Soboty, 10 zjazdów w semestrze (2-3 zjazdów w miesiącu) w godzinach 9-19

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Koszt studiów: 3900,00 zł - płatne w 2 ratach, pierwsza we wrześniu po potwierdzeniu przyjęcia na studia 2000,- zł; druga w lutym przed rozpoczęciem drugiego semestru 1900,- zł.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
01.10.2020 - 30.06.2021
Termin rozpoczęcia i zakończenia składania dokumentów: 
10.06.2020 - 10.09.2020
 

Sekretariat

Nazwa: Instytut Inżynierii Lądowej
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2430
Faks: 61 665 2432

Pokój 337 (II piętro), otwarty pon-pt 9.00-14.00 lub po uprzednim umówieniu*

*uwaga: w związku z pandemią koronawirusa dostępność sekretariatu może się zmieniać, zalecane jest umówienie się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kierownik studiów:

dr inż. Jeremi Rychlewski

jeremi.rychlewski@put.poznan.pl

Telefon: 61 647 5816

 

Osoba do kontaktu:

Aneta Michalak

aneta.michalak@put.poznan.pl,

Sekretariat Instytutu Inżynierii Lądowej

ul. Piotrowo 5, p. 337, 60-965 Poznań,

tel. 61-6652430, fax 61-6652432