Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej

Zasady naboru:

Warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie kryteriów naboru i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy zajęć:

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w piątek i sobotę. Zajęcia odbywają się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
 

Profil kształcenia:

Oferta studiów kierowana jest do muzealników i służb konserwatorskich, a także wszystkich miłośników techniki, kolekcjonerów oraz prywatnych przedsiębiorców stykających się w pracy zawodowej z szeroko pojętym dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Studium stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie do pracy zarówno w służbach konserwatorskich, jak i w pracowniach konserwacji zabytków, muzeach, prywatnych firmach, a także jednostkach naukowo-badawczych. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria na Studium Podyplomowym prowadzone są przez wysoko kwalifikowane kadry naukowe i muzealnicze, posiadające szerokie uznanie w kraju, a w wielu przypadkach, także na arenie międzynarodowej.

Przekazywana wiedza pozwoli profesjonalnie przygotować się do pracy nad zagadnieniami związanymi z historią sztuki inżynieryjnej. Szeroki zakres podejmowanych problemów pozwoli przyswoić wiedzę w zakresie: obsługi maszyn, konserwacji metali, drewna oraz innych materiałów, opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, opieki nad zabytkami i procedur muzealniczych i konserwatorskich.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-217
Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 220
 
Koszt studiów:  4 900,00 zł (2 450,00 zł za semestr)
Komentarz do kosztu studiów:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty - pismo w tej sprawie należy złożyć w Dziekanacie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych


Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.10.2018 - 29.06.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.09.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 14.09.2018
 

Sekretariat studiów

mgr Lucyna Sawczuk
Adres: ul. Piotrowo 3 (budynek A1, BM), pokój nr 118 (I piętro)
Telefon: 61 665 25 22
Adres email: office_dwmtf@put.poznan.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 9.00 - 14.00

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki
Telefon: 61 665 22 40, 601 74 70 20
Adres email: krzysztof.wislocki@put.poznan.pl