Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania.

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

zajęcia piątek-sobota, 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem studiów, a także zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technologiami stosowanymi w odnawialnych źródłach energii. Zakłada się, że po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na opracowanie założeń do projektu, wykorzystania OZE na terenie jednostek terytorialnych. Absolwent będzie potrafił także przeprowadzić analizę finansową projektu oraz danych pomiarowych dotyczących pracy i eksploatacji OZE.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-189
Wydział:  Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna:  Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  220
Koszt studiów:  4200
Komentarz do kosztu studiów: pełna kwota płatna przelewem na konto Politechniki Poznańskiej: 32 1090 1362 0000 0001 1711 3720
 

Sekretariat

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 23 88
Faks:  61 665 23 89
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: pok. 638, w godzinach od 8:00 do 14:00.
 

Kierownik studiów

dr inż. Grzegorz Twardosz
Telefon:  61 665 27 96
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Dorota Warchalewska-Hauser
Telefon:  61 665 23 88
Email:  Formularz kontaktowy