Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania

Zasady naboru:

dyplom ukończenia studiów wyższych, skierowanie z zakładu pracy lub rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

piątek-sobota, 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Polski, w tym wybrane zagadnienia ich współpracy z systemem elektroenergetycznym, wraz z optymalizacją parametrów pracy. W zakresie Elektrotechniki i Elektroenergetyki przedstawienie najnowszych metod, w tym metod statystycznych i technik pomiarowych wykorzystywanych do oceny wybranych parametrów energii elektrycznej wytwarzanej przez OZE. Zadaniem studiów jest także przekazanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu regulacji prawnych polskich i europejskich związanych z OZE i ich wpływem na środowisko.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-161
Wydział:  Wydział Elektryczny
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  250
Koszt studiów:  4200,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Pełna kwota płatna przelewem na konto Politechniki Poznańskiej do końca września, z dopiskiem: IEEP - SP - Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
 
 

Sekretariat

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
mgr Dorota Warchalewska-Hauser
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2521
Faks:  61 665 2389
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Grzegorz Twardosz
Telefon:  61 665 2796
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Grzegorz Twardosz
Telefon:  61 665 2796
Email:  Formularz kontaktowy
 
mgr Dorota Warchalewska-Hauser
Telefon:  061 665 2521
Email:  Formularz kontaktowy