Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej

Zasady naboru:

warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie kryteriów naboru i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy zajęć:

zajecia prowadzone sa w systemie niestacjonarnym, 4 razy w ciągu semestru w dniach od piątku do niedzieli, 1 raz w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kandydatów na rzeczoznawców oraz doskonalenie umiejętności osób posiadających takie uprawnienia w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego.
Zadaniem Studiów Podyplomowych jest pomoc w profesjonalnym przygotowaniu ekspertyz na potrzeby organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, dotyczących identyfikacji pojazdów, oceny stanu technicznego i wyceny ich wartości, ustalaniu przyczyn i rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, wyceny kosztów napraw, metod badania i diagnozowania pojazdów itp.
Program Studiów Podyplomowych obejmuje w szczególności problematykę organizacyjno - prawną, związaną z działalnością biegłego rzeczoznawcy lub biegłego sądowego, techniczną, związaną z teorią ruchu pojazdów, mechaniką zderzeń, procesami zużycia pojazdów i ich zespołów, wymaganiami dot. materiałów eksploatacyjnych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników samochodowych, samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych, oceną oddziaływania pojazdów na środowisko, nowoczesnych sposobów kontroli i diagnozowania pojazdów, metodyki badań powypadkowych pojazdów z elementami badań metalograficznych, rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych z wykorzystaniem techniki symulacji komputerowej, dokumentowania wypadków i kolizji, fotogrametrii oraz zasad i metodyki opiniowania.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-158
Wydział:  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  208
Koszt studiów:  1900,00 zł za semestr
Komentarz do kosztu studiów:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty - pismo w tej sprawie należy złożyć w Dziekanacie skierowane do Kierownika Studiów podyplomowych.
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  14.10.2016 - 30.09.2017
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.07.2016
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2016
 

Sekretariat

Elżbieta Dworczak
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2356
Faks:  61 665 2402
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: p. 223, 2 pięro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marek Idzior, prof. nadzw.
Telefon:  61 665 2350
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Zbigniew Rybak
Telefon:  61 665 2248
Email:  Formularz kontaktowy