Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej

Zasady naboru:

warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie kryteriów naboru i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy zajęć:

1 zjazd w miesiącu od piątku (popołudnie) do niedzieli
 

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kandydatów na rzeczoznawców oraz doskonalenie umiejętności osób posiadających takie uprawnienia w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego.
Zadaniem Studiów Podyplomowych jest pomoc w profesjonalnym przygotowaniu ekspertyz na potrzeby organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, dotyczących identyfikacji pojazdów, oceny stanu technicznego i wyceny ich wartości, ustalaniu przyczyn i rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, wyceny kosztów napraw, metod badania i diagnozowania pojazdów itp.
Program Studiów Podyplomowych obejmuje w szczególności problematykę organizacyjno - prawną, związaną z działalnością biegłego rzeczoznawcy lub biegłego sądowego, techniczną, związaną z teorią ruchu pojazdów, mechaniką zderzeń, procesami zużycia pojazdów i ich zespołów, wymaganiami dot. materiałów eksploatacyjnych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników samochodowych, samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych, oceną oddziaływania pojazdów na środowisko, nowoczesnych sposobów kontroli i diagnozowania pojazdów, metodyki badań powypadkowych pojazdów z elementami badań metalograficznych, rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych z wykorzystaniem techniki symulacji komputerowej, dokumentowania wypadków i kolizji, fotogrametrii oraz zasad i metodyki opiniowania.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-158
Wydział:  Wydział Inżynierii Transportu
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  208
Koszt studiów:  4800,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty - pismo w tej sprawie należy złożyć w Dziekanacie skierowane do Kierownika studiów podyplomowych.
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2019-30.06.2020
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.04.2019
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2019
 

Sekretariat

mgr inż. Beata Zarzycka
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2357
Email: beata.zarzycka@put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: p. 222A, 2 piętro.
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Marek Idzior
Telefon:  61 665 2119, +48 693 301 938
Email: marek.idzior@put.poznan.pl