Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.
Program studiów obejmuje między innymi:
 • finansowe problemy zarządzania;
 • restrukturyzację organizacji;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • marketing i Public Relations;
 • strategie wynagradzania;
 • kreatywne myślenie i zarządzanie czasem;
 • zarządzanie strategiczne;
 • zarządzanie logistyczne;
 • business plan;
 • negocjacje handlowe;
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • trening autoprezentacji i zachowań biznesowych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-137
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4900,00 zł
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 14.10.2017-24.06.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.06.2017
Termin zakończenia składania dokumentów:  13.10.2017
 

Sekretariat

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Zarządzania
Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  +48 795 405 119
Faks:  61 665 3375
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
Zgłoszenia osobiste bądź listowne należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej – pokój 206, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 07:00 – 15:00, lub pokój 210.
 

Kierownik studiów

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon:  61 665 3372
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon: +48 795 405 119,  61 665 3372
Email:  Formularz kontaktowy
 
Weronika Migas-Malinowska
Telefon:   61 665 3368
Email:  Formularz kontaktowy