Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.
Program studiów obejmuje między innymi:
 • finansowe problemy zarządzania;
 • restrukturyzację organizacji;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • marketing i Public Relations;
 • strategie wynagradzania;
 • kreatywne myślenie i zarządzanie czasem;
 • zarządzanie strategiczne;
 • zarządzanie logistyczne;
 • business plan;
 • negocjacje handlowe;
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • trening autoprezentacji i zachowań biznesowych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-137
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4900,00 zł (2450,00 zł za semestr)

Czesne należy wpłacić na konto:

Santander Bank

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty.

 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2020 - 30.06.2021
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.06.2020
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2020
 

Sekretariat

mgr Małgorzata Tuszkowska
Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań (pokój 126)
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 34 31
Email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: 
godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 

Kierownik studiów

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon: 61 665 33 72, +48 795 405 119
Adres email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl
 

Osoba do kontaktu

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon: +48 795 405 119,  61 665 33 72
Email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl
 
mgr Małgorzata Tuszkowska
Telefon: 61 665 34 31
Email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl