Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet

Zasady naboru:

rozmowa wstępna
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty i niedziele, nie więcej niż dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Aktualnie, w związku z powszechnością stosowania Ethernetu w sieciach lokalnych do realizacji praktycznie dowolnych usług, następuje stopniowe przechodzenie operatorów od sieci opartych na TDM, Frame Relay i ATM do nowych bardziej efektywnych technologii, takich jak Ethernet, IP i MPLS.
Ethernet i IP umożliwiają elastyczne oferowanie wysokich przepływności i nowych usług, podczas gdy MPLS pozwala na oferowanie tych usług na poziomie operatorskim, zapewniając „połączeniowość”, zróżnicowaną i gwarantowaną jakość usług oraz niezawodność.
Jednocześnie, narzut związany z rutingiem i sygnalizacją w przypadku rozwiązań opartych na technologii MPLS i technologiach warstwy 3 doprowadził do rozwoju sieci rozległych, oferujących usługi warstwy drugiej. Zbiór takich usług, wymaganych przez użytkowników sieci Ethernet, zdefiniowano m.in. w ramach Metro Ethernet Forum. Zaproponowane rozwiązania umożliwiają oferowanie użytkownikom usług typu „end-to-end Ethernet”. Dodatkowo, operatorzy uzyskali możliwość emulowania innych tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, np. TDM i Frame Relay, z wykorzystaniem zunifikowanej infrastruktury dzięki wprowadzeniu rozwiązań typu Pseudo Wire Emulation edge to edge (PWE3).
Celem studium jest szczegółowe zapoznanie uczestników z technologią Ethernet na poziomie operatorskim, usługami Metro Ethernet w sieciach operatorskich, oraz metodami zapewnienia tych usług w odpowiednio zaplanowanych sieciach operatorskich.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-209
Wydział:  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Jednostka organizacyjna:  Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  250
Koszt studiów:  4900 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Przewidujemy możliwości uiszczania opłaty w ratach.
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  15.01.2018 - 15.12.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  05.09.2017
Termin zakończenia składania dokumentów:  15.12.2017
 

Sekretariat

Małgorzata Szala
Adres sekretariatu:  ul. Polanka 3 pok. 229
Kod pocztowy:  61-131
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 39 20
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
Pokój 229, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 14:00.
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
Telefon:  61 665 39 04
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Małgorzata Szala
Telefon:  61 665 39 20
Email:  Formularz kontaktowy
 
dr hab. inż. Mariusz Głąbowski
Telefon:  61 665 39 04
Email:  Formularz kontaktowy