Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Terminy zajęć: 

Zajęcia odbywają się zgodnie z terminarzem podanym na stronie studiów podyplomowych

Profil Kształcenia: 

Celem studiów jest przekazanie umiejętności i wiedzy dotyczących projektowania obiektu przemysłowego lub instalacji przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji. Zasadniczym celem jest przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, takimi jak: ChemCAD, AVEVA Diagrams, AVEVA E3D i AVEVA Engineering. W ramach studiów podyplomowych przekazywana jest wiedza oraz praktyczne umiejętności wykorzystywane przez inżyniera procesowego i technologa procesów chemicznych w procesie wielobranżowego projektowania obiektów przemysłowych.

 

Studia podyplomowe kończą się wykonaniem pracy końcowej, która ma charakter projektu wybranej instalacji technologicznej wykonywanej przez inżyniera lub technologa procesu. Projekt ten jest wykonywany:

•          w zespołach 3-5 osobowych z jasno określonymi elementami indywidualnymi,

•          z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, w ramach prowadzonych zajęć projektowych (ChemCad, AVEVA Diagrams, AVEVA Engineering, AVEVA E3D),

•          elementami projektu są: wykonanie symulacji procesowej, przeprowadzenie podstawowej analizy ekonomicznej i analizy ryzyka, przygotowanie inteligentnych schematów technologicznych (P&ID), wykonanie modelu przestrzennego i dokumentacji w postaci rysunków izometrycznych i list materiałowych.

Praca końcowa jest prowadzona pod opieką promotora i broniona przed komisją egzaminacyjną składającą się z trzech osób. W szczególnych przypadkach praca końcowa może być wykonywana indywidualnie.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-211
Wydział: Wydział Technologii Chemicznej
Jednostka organizacyjna: 
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 244
Koszt studiów: 7600 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
BZ WBK SA 6 O/P-ń
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
 z opisem:
Imię i nazwisko, nazwa studiów podyplomowych oraz symbol SP-211

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
27.02.2016 - 27.02.2017
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
01.01.2016
Termin zakończenia składania dokumentów: 
18.02.2016

Sekretariat

Nazwa: 
dr inż. Agnieszka Andrzejewska-Buczek
Adres sekretariatu: ul. Berdychowo 4
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: (61) 665 36 23
Email: Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
pok. 014 B, godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku, od 9.00 do 14.00.
Dodatkowy adres mailowy: ppde@put.poznan.pl

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Piotr T. Mitkowski
Telefon: (61) 665 33 34
Adres email: Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu (1)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
dr inż. Piotr T. Mitkowski
Telefon: (61) 665 33 34
Email: Formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu (2)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
dr inż. Agnieszka Andrzejewska-Buczek
Telefon: (61) 665 36 23
Email: Formularz kontaktowy