Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-19.30, sobota godz.8.30-15.00, co 2 tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.
Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

materiały i kompozyty polimerowe,

technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,

technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,

inne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (laminowanie, odlewanie rotacyjne,  formowanie próżniowe, prasowanie, łączenie tworzyw sztucznych, techniki nanoszenia powłok),

badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,

reologia przetwórcza,

technologiczność  wyrobów z tworzyw sztucznych,

regeneracja i recykling tworzyw sztucznych,

egzamin końcowy.

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-091
Wydział:  Wydział Inżynierii Mechanicznej
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200
Koszt studiów:  4600,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2300,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z adnotacją na drugiej stronie przekazu:
Studia Podyplomowe SP-91
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
Politechnika Poznańska
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2020 - 30.09.2021
Termin zakończenia składania dokumentów: 01.07.2020-10.10.2020
Termin rozpoczęcia zajęć: 23.10.2020

Sekretariat

dr inż. Kinga Mencel
Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 10, pok. 307
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2787
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Marek Szostak, prof.nadzw.
Telefon:  61 665 2776
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Kinga Mencel
Telefon:  61 665 2787
Email:  Formularz kontaktowy