Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-19.30, sobota godz.8.30-15.00, co 2 tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.
Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Materiały i kompozyty polimerowe,
  • Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych ,
  • Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
  • Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
  • Badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
  • Reologia przetwórcza,
  • Technologiczność wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • Regeneracja i recykling tworzyw sztucznych i gumy,
  • Egzamin końcowy

Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych".

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-091
Wydział:  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4400,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2200,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: st. pod. SP-91
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 20.10.2017 - 30.09.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 15.10.2017
 

Sekretariat

inż. Krystyna Skorel
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2733
Faks:  61 647 5814
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Marek Szostak
Telefon:  61 665 2776
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

inż. Krystyna Skorel
Telefon:  61 665 2733
Email:  Formularz kontaktowy