Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w środy i czwartki w godz. od 16:50 do 20:00.
 

Profil kształcenia (opis/charakterystyka):

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów (zgodnie z nazwą kierunku ukończonych studiów podstawowych) we wszystkich typach szkół. Kształcenie obejmuje 270 godzin zajęć teoretycznych na uczelni (m.in. z nauk pedagogicznych, psychologii, emisji głosu, prawa oświatowego itp.) i 150 godzin praktyki pedagogicznej realizowanej poza uczelnią w wybranych szkołach. Słuchacze przygotowują też pracę końcową.

Plan i program studiów podyplomowych spełnia wszystkie wymagania przewidziane aktualnym Rozporządzeniem MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU poz.109)

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-163
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  270 godzin teoretycznych i 150 godzin praktycznych (poza uczelnią).
Koszt studiów:  2400,00 zł

Komentarz do kosztu studiów:
Wpisowe: 800 zł do 29.09.2018 r.
Płatność z góry - z 20% upustem

Konto Studium Pedagogicznego Politechniki Poznańskiej
Bank Zachodni WBK S.A., pl. Wolności 15,
VI Oddział w Poznaniu;
nr rachunku: 74 1090 1362 0000 0001 0434 3787
Należy podać nr naboru i nr raty!
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2018 - 28.02.2020
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2018 r.
 
 

Sekretariat

Adres sekretariatu: ul.Strzelecka 11, pokój nr 202
Telefon: 61 665 3386
Telefony dodatkowe: 61 665 33 66
Faks: 61 665 33 86
Email:  Formularz kontaktowy
Informacji udziela także Pani Zofia Kerger - pokój 202, tel. 665 33 66, w godz. 8:00-15:00.
 

Kierownik studiów

dr Tadeusz Żuk
Telefon:  61 665 3386
Telefony dodatkowe:  602 572 108
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr Tadeusz Żuk
Telefon:  61 665 3386, ew. tel. prywatny: 602 572 108
Email:  Formularz kontaktowy
 
Zofia Kerger
Telefon:  61 665 33 66
Email:  Formularz kontaktowy