Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego

Zasady naboru: 

rozmowa wstępna

Terminy zajęć: 

soboty i niedziele (2 x 12 zjazdów)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są skierowane do osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, praktyków życia gospodarczego, a także do przedstawicieli instytucji publicznych, szczególnie szczebla samorządowego w zakresie zarządzania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-170
Wydział: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 5900,00 zł

Sekretariat

Nazwa: Instytut Konstrukcji Budowlanych
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2454
Telefony dodatkowe: 
61 665 2457, 61 665 2458
Faks: 61 876 6116

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: 
dr inż. Paweł Szymański
Telefon: 61 665 2190
Telefony dodatkowe: 61 665 2091

Osoba do kontaktu

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
dr inż. Paweł Szymański
Telefon: 61 665 2190, 61 665 2091