Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Zasady naboru:

Dokumenty. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Terminy zajęć:

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w środy, czwartki i piątki w godz. od 16:50 do 20:00.
 

Profil kształcenia (opis/charakterystyka):

Studia mają na celu przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu absolwentów wszystkich kierunków kształcenia na poziomie I stopnia (do nauczania w szkołach podstawowych) i II stopnie (do nauczania w szkolach średnich). Studia spełniają przewidziane w aktualnych rozporządzeniach MEN wymagania kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych - zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. Program studiów zatwierdzony został przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-163
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: 
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  540
Koszt studiów:  3930,00 zł

Politechnika Poznańska – Studium Pedagogiczne :  

Bank Zachodni WBK S.A.

nr rachunku:  74 1090 1362 0000 0001 0434 3787. 

Przy wpłacie na  konto  PP-SP  należy  umieścić  adnotację,  czego dotyczy wpłata:  nr  naboru  (np. 46)  i  nr  raty (np. I )

Formy płatności: wpisowe – I rata 1000 zł płatna przed uruchomieniem I semestru i kolejne raty w dwóch następnych semestrach 1465zł  (lub całość)

http://przygotowaniepedagogiczne.put.poznan.pl/

 

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.04.2021 - 30.06.2022 r.
Termin zakończenia składania dokumentów:  28.03.2021 r.
 
 

Sekretariat

Adres sekretariatu: 60-965 Poznań, ul. Rychlewskiego 2, pok. 130, godz. 8-15
Telefon: 61 665 3381

Email:  sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl
 

Kierownik studiów

dr hab inż. Ewa Więcek-Janka
Telefon:  61 665 3403

Email:  ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl
 

Osoba do kontaktu

60-965 Poznań, ul. Rychlewskiego 2, pok. 130, godz. 8-15
Telefon: 61 665 3381

Email:  sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl
Email:  ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl