Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego

Zasady naboru: 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć: 

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, 2-3 razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Studia Podyplomowe przewidziane są w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-151/X
Wydział: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Jednostka organizacyjna:  Instytut Konstrukcji Budowlanych
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 5200 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
możliwość rozłożenia na dwie raty: pierwsza 3200,00 zł (30.09.2017) następna 2000,00 zł na nr konta 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  07.10.2017 - 09.06.2018

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 11.07.2017

 Termin zakończenia składania dokumentów: 05.10.2017

Sekretariat

Nazwa: 
mgr Hanna Napieralska, mgr Dorota Kubisiak - Instytut Konstrukcji Budowlanych
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 20 83; 61 665 20 86
Faks:  61 665 20 59

E-mail: formularz kontaktowy

Informacje dodatkowe: 
godziny pracy: 9:00-15:00
pok. 106

Kierownik studiów

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Paweł Szymański
Telefon: 61 665 21 91; e-mail: formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu (1)

Tytuły, imię i nazwisko: dr inż. Paweł Szymański
Telefon: 61 665 21 91; e-mail: formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu (2)

Tytuł(y), imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Krzysztof Kukurenda
Telefon: 61 665 24 80