Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego

Zasady naboru: 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć: 

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, 2-3 razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Studia Podyplomowe przewidziane są w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-151/XI
Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Jednostka organizacyjna:  Instytut Budownictwa
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 5200 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
możliwość rozłożenia na dwie raty:

pierwsza 3200,00 zł do 15 września 2019 r.

następna 2000,00 zł do 28 lutego 2020 r.

nr konta 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

tytuł przelewu SP 151/11

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2019 - 30.06.2020

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 16.07.2019

 Termin zakończenia składania dokumentów: 15.09.2019

Sekretariat

Nazwa: 
mgr Hanna Napieralska
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 5, pokój 106
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 20 83;
 

E-mail: formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Paweł Szymański
e-mail: formularz kontaktowy

Osoba do kontaktu (1)

dr inż. Paweł Szymański
tel. 502 418 900; e-mail: formularz kontaktowy

mgr Hanna Napieralska

tel. 61 665 20 83