Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły

Zasady naboru:

rozmowa wstępna
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty i niedziele, nie więcej niż dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Sieci komputerowe stały się obowiązkowym elementem infrastruktury każdego biurowca. Spotykamy je również w różnym zakresie w każdej firmie produkcyjnej czy handlowej. Projektowanie, konfiguracja i utrzymanie infrastruktury sieciowej wymagają wiedzy i umiejętności często wykraczające poza program wielu kierunków studiów o charakterze informatycznym. Proponowane studium jest propozycją uzupełnienia lub uaktualnienia takiej wiedzy i kompetencji z  zakresu budowy i konfiguracji sieci komputerowych.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z urządzeniami i protokołami stosowanymi we współczesnych sieciach komputerowych. W programie studiów szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom ethernetowym oraz protokołowi IPv6. Dużą uwagę w programie studium poświęcono praktycznemu zapoznaniu się słuchaczy z omawianymi treściami wykładowymi. Dlatego ponad połowa zajęć przewidzianych programem studium ma charakter praktyczny.
Program studium obejmuje znaczna część zagadnień wymaganych na najnowszych sieciowych egzaminach certyfikujących tj. CCNA, HCNA czy Network+.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-208
Wydział:  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Jednostka organizacyjna:  Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  264
Koszt studiów:  4900 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Przewidujemy możliwości uiszczania opłaty w ratach
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  15.01.2018 - 15.12.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  05.09.2017
Termin zakończenia składania dokumentów:  15.12.2017
 

Sekretariat

Małgorzata Szala
Adres sekretariatu:  ul. Polanka 3 pok. 229
Kod pocztowy:  61-131
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 39 20
Faks:  61 665 39 22
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
pok. 229, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 14:00.
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Telefon:  (61) 665 39 03
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Małgorzata Szala
Telefon:  (61) 665 39 20
Email:  Formularz kontaktowy
 
dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Telefon:  (61) 665 39 03
Email:  Formularz kontaktowy