Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Zasady naboru: 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Politechnice Poznańskiej, aż do wypełnienia limitu.

Terminy zajęć: 

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i niedziele, przeważanie raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:
- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
- hydrologii i geotechniki,
- eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
- budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i   kanalizacyjnych,
- monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
- biochemii i toksykologi,
- projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
- projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

 

Zgłoszenia na studia prosimy kierować na adres:
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań

lub na adres poczty elektronicznej: joanna.tietz@put.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-100
Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200 (+ 5 godzin konsultacji prac końcowych)
Koszt studiów: 4000,00 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
możliwość opłaty semestrami (w dwóch ratach).

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
13.10.2018 - 13.10.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
04.06.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 
14.09.2018

Sekretariat

mgr Joanna Tietz
Adres sekretariatu: ul. Berdychowo 4
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2438
Faks: 61 665 2439

Informacje dodatkowe: 

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku Wydziału Technologii Chemicznej w pokoju 202.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 8:00 - 14:00;
wtorek: 8:00 - 12:00;
środa: 11:00 - 14:00;
czwartek: 8:00 - 12:00;
piątek: 8:00 - 12:00.

Kierownik studiów

dr inż. Tomasz Schiller
Telefon: 61 665 2078

Osoba do kontaktu

dr inż. Tomasz Schiller
Telefon: 61 665 2078

Osoba do kontaktu (2)

mgr Joanna Tietz
Telefon:  61 665 2438