Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Zasady naboru: 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Politechnice Poznańskiej, aż do wypełnienia limitu.

Terminy zajęć: 

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i niedziele, przeważanie raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:
- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
- hydrologii i geotechniki,
- eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
- budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i   kanalizacyjnych,
- monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
- biochemii i toksykologi,
- projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
- projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

 

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-100
Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 208 (+ 5 godzin konsultacji prac końcowych)
Koszt studiów: 4000,00 zł
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 
01.10.2020 - 30.09.2021
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
10.07.2020
Termin zakończenia składania dokumentów: 
21.09.2020

Sekretariat

Renata Strykowska

mgr Joanna Tietz

Adres sekretariatu: ul. Berdychowo 4

Kod pocztowy: 60-965

Miasto: Poznań

Telefon: 61 665 2438

Faks: 61 665 2439

Email: joanna.tietz@put.poznan.pl renata.strykowska@put.poznan.plInformacje dodatkowe: 

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku Wydziału Technologii Chemicznej w pokoju 202.

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 8:00 - 14:00;

wtorek: 8:00 - 12:00;

środa: 11:00 - 14:00;

czwartek: 8:00 - 12:00;

piątek: 8:00 - 12:00.

Kierownik studiów

dr inż. Tomasz Schiller
Telefon: 61 665 2078

Osoba do kontaktu

- w sprawach związanych z programem studiów

dr inż. Tomasz Schiller, 61 665 2078, tomasz.schiller@put.poznan.pl

- w sprawach związanych z naborem na studia i opłatami

Renata Strykowska, mgr Joanna Tietz, 61 665 2438,

joanna.tietz@put.poznan.pl

renata.strykowska@put.poznan.pl