Systemy automatyki i robotyki

Zasady naboru:

rekrutacja w systemie ciągłym poprzez stronę:
http://control.put.poznan.pl/application/1/4/send
 

Terminy zajęć:

piątek: 4 godz. wykładów (17.00-20.50),
sobota: 6 godz. wykładów-laboratoriów (8.00-15.00);
2-3 zjazdy w miesiącu (10 na semestr)
 

Profil kształcenia:

Opis studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe „Systemy automatyki i robotyki" są najnowszą propozycją Pracowni Sterowania i Robotyki Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydziału Informatyki i Zarządzania odpowiadającą na potrzeby kształcenia specjalistów z dziedziny szeroko pojętej automatyki i robotyki. Dotyczą one najnowszych zastosowań z tej dziedziny, między innymi sterowników PLC, sieci przemysłowych, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowana robotów przemysłowych oraz mobilnych. Studia podyplomowe są propozycją dla inżynierów praktyków, po studiach licencjackich lub magisterskich.
Cel studiów podyplomowych:
Celem nauczania jest przekazanie możliwie obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu zastosowań systemów automatyki i robotyki.
Zadaniem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do:
  • Samodzielnego rozwiązywania problemów z dziedziny wykorzystania narzędzi szybkiego prototypowania, technik programowania przenośnego oraz sieci przemysłowych i cyfrowych protokołów wymiany informacji w różnych zastosowaniach automatyki.
  • Dalszego pogłębienia specjalistycznego kształcenia w zakresie wykorzystania najnowszych narzędzi praktycznych w automatyce.
Wymagania:
Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Przedmioty podstawowe dotyczą specjalistycznych zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu, między innymi przemysłu elektronicznego, samochodowego, budynków inteligentnych, zastosowań sterowników PLC oraz inżynierii biomedycznej. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy z uczestników zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych oraz obiektów symulowanych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno ze strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności wprost do praktyki przemysłowej.Wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu kursu podstawowego automatyki i robotyki (z kursu licencjackiego lub magisterskiego), opisu układów dynamicznych, działania systemów mikrokomputerowych, znajomość dowolnego systemu operacyjnego (wystarczy w zakresie użytkowania) oraz zrozumienie zasad programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu.
Kadra:
Zajęcia są prowadzone przez pracowników Zakładu Sterowania i Robotyki Instytutu Sterowania i Inżynierii Systemów. Wykładowcy oraz prowadzący ćwiczenia laboratoryjne posiadają nie tylko wysokie kwalifikacje dydaktyczne gwarantujące efektywne przyswajanie prezentowanej wiedzy, ale również duże doświadczenie praktyczne, będące efektem prowadzonych od wielu lat prac konstrukcyjnych i badawczych. Pracownicy są konstruktorami m.in. prototypów robotów mobilnych, robota wspinającego się oraz wielu układów mikroprocesorowych dla zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-148
Wydział:  Wydział Informatyki
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4000,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Uczestnicy otrzymują Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych na podstawie uczestnictwa w zajęciach i zdania egzaminu końcowego. Podczas trwania studiów można przystąpić do szkolenia z programowania robotów KUKA a po jego zakończeniu uzyskać certyfikat od firmy KUKA. Odpłatność za studia może być w dwóch ratach po 2000,00 zł płatne przelewem.
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  25.10.2013 - 29.06.2014
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.06.2013
Termin zakończenia składania dokumentów:  14.10.2013
 

Sekretariat

Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3A
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2199
Faks:  61 665 2849
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 4. piętro, pok. 433, godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00, pt. zjazdowe 8.00-17.00
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
Telefon:  61 665 2197
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr inż. Paweł Szulczyński
Telefon:  61 665 2043
Email:  Formularz kontaktowy