Systemy baz danych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek, sobota / 3 razy w miesiącu
Wykłady odbywają się w piątki, zajęcia laboratoryjne odbywają się w soboty, 2 semestry po 10 zjazdów, 90 godzin lekcyjnych wykładów, 120 godzin zajęć laboratoryjnych
 
Opłata
Koszt 5000 zł, płatność za studium: 4 x 1250 zł.,
Konto: 02 1090 1362 0000 00003601 7895
 

Profil kształcenia:

Zdecydowana większość nowoczesnych systemów informatycznych jest aktualnie budowana z wykorzystaniem systemów baz danych. System bazy danych pełni rolę jądra systemu informatycznego odpowiedzialnego za: zapewnienie spójności danych, bezpieczne przechowywanie danych, poprawne zarządzanie współbieżnym dostępem do danych, autoryzację dostępu do danych, odtwarzanie danych po awarii, itp. Ta technologia systemów baz danych, mimo, że dostępna na rynku oprogramowania już od lat 80-tych, ciągle jest rozwijana i modyfikowana. W ostatnim czasie obserwujemy jej ewolucje od prostych systemów relacyjnych, poprzez systemy obiektowo-relacyjne, do systemów post-relacyjnych obejmujących szereg rozszerzeń obiektowych, aktywnych, przestrzennych, czy wreszcie, rozszerzeń XML-owych.
Studia podyplomowe "Systemy baz danych" oferują słuchaczom kompetencje w dziedzinie projektowania, implementacji i administrowania nowoczesnymi systemami baz danych. Program studiów obejmuje 4 przedmioty (wykład + laboratorium):
1. Przedmiot "Systemy baz danych" - przedstawia problematykę systemów baz danych, w szczególności, obejmuje zagadnienia związane z funkcjonalnością tych systemów;
2. Przedmiot "Projektowanie baz danych" - przedstawia problematykę projektowania schematów baz danych, metodykę CASE oraz zarządzanie projektem;
3. Przedmiot "Administrowanie bazami danych" - przedstawia zagadnienia związane z konfigurowanie systemu bazy danych, administrowaniem, strojeniem wydajności, bezpieczeństwem danych;
4. Przedmiot "Zaawansowane bazy danych" - przedstawia zagadnienia związane z niestandardowymi typami baz danych, takimi jak: rozproszone systemy baz danych, obiektowo-relacyjne, aktywne bazy danych, hurtownie danych i przetwarzanie analityczne, temporalne bazy danych.
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii przetwarzania danych wśród przedsiębiorstw informatycznych jak i instytucji publicznych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-113
Wydział:  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Jednostka organizacyjna:  Instytut Informatyki
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  5000,00 zł

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2020 - 30.06.2021
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  09.07.2020
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2020
 

Sekretariat

mgr Agnieszka Skiba, Instytut Informatyki
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 2, Centrum Wykładowe
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2997
Faks:  61 877 1525
agnieszka.skiba@cs.put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: 
godziny urzędowania 8.00-15.00, poniedziałek-piątek
Sekretariat znajduje się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (Sekretariat Instytutu Informatyki), wjazd od ul. Berdychowo, I piętro.
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Telefon:  61 665 2997
tadeusz.morzy@put.poznan.pl
Adres email:  Formularz kontaktowy