Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie.

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń, ewent. rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

1-2 razy w miesiącu - piątek (od 16:50), sobota (od 8:00)
Studia trwają 2 semestry, planowanych jest 14 zjazdów.
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników sektorów związanych z projektowaniem, eksploatacją i nadzorem, a także produkcją i dystrybucją urządzeń oświetleniowych.
Celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć techniki, nowych narzędzi projektowych oraz standardów i uregulowań prawnych z zakresu techniki świetlnej, a także wykształcenie umiejętności  praktycznego posługiwania się tą wiedzą.
Zakres tematyczny TŚ-TPiZ obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m. in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlenia, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP - 190/II
Wydział:  Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna:  Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4200
Komentarz do kosztu studiów:
opłata jednorazowa, wpłata na konto Politechnika Poznanska, ul. Skłodoswkiej- Curie 5, 60-965 Poznań. Nr konta: 82 1050 1230 1000 0022 5279 7878 z dopiskiem: Studium SP-190/II. Pełna informacja i formularze do pobrania:
http://lumen.iee.put.poznan.pl/sp3/index.html
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.01.2015 - 15.01.2016
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  15.01.2015
 

Sekretariat

mgr Krystyna Horemska,
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3a, Budynek WE
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  (61) 665 25 80;
Telefony dodatkowe:  607 168 230
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Krzysztof Wandachowicz
Telefony dodatkowe:  (61) 665 2585
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

mgr Krystyna Horemska
Telefon:  (61) 665 25 80; 607 168 230
Email:  Formularz kontaktowy