Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie.

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń, ewent. rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

1-2 razy w miesiącu - piątek (od 16:50), sobota (od 8:00)
Studia trwają 2 semestry, planowanych jest 14 zjazdów.
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników sektorów związanych z projektowaniem, eksploatacją i nadzorem, a także produkcją i dystrybucją urządzeń oświetleniowych.

Celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć techniki, nowych narzędzi projektowych oraz standardów i uregulowań prawnych z zakresu techniki świetlnej, a także wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się tą wiedzą.

Zakres tematyczny Studium TŚ-TPiZ obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z  podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej.

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP - 190/III
Wydział:  Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Jednostka organizacyjna:  Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4900,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
opłata jednorazowa, wpłata na konto:
Politechnika Poznanska, ul. Skłodowskiej- Curie 5, 60-965 Poznań.
Nr konta: WBK BZ Nr 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 z dopiskiem: Studium SP-190/III.
Pełna informacja i formularze do pobrania:
http://lumen.iee.put.poznan.pl/sp3/index.html
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  27.10.2017 - 29.06.2018
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  05.10.2017
 

Sekretariat

mgr Krystyna Horemska,
Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3a, Budynek WE, pok. nr 849W
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  (61) 665 25 80;
Telefony dodatkowe:  607 168 230
Email: krystyna.horemska@put.poznan.pl
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz
Telefony dodatkowe:  (61) 665 2585
Adres email:  krzysztof.wandachowczi@put.poznan.pl
 

Osoba do kontaktu

mgr Krystyna Horemska
Telefon:  (61) 665 25 80; 607 168 230
Email:  krystyna.horemska@put.poznan.pl