Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych jest zebranie grupy min.15 osobowej.
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty, niedziele, w przerwie międzysemestralnej zimowej, bezpośrednio po zakończeniu roku akademickiego/szklonego.
 

Profil kształcenia:

Program studiów obejmuje treści zawarte w podstawach programowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ramowy program:
 • technika a rozwój cywilizacyjny społeczeństwa
 • technika wokół nas
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • elektrotechnika, elektronika-podstawy
 • materiałoznawstwo i technologia wytwarzania
 • dokumentacja techniczna z podstawami projektowania
 • ekonomika i organizacja pracy
 • bhp
 • wychowanie komunikacyjne
 • praca-wybrane zagadnienia z zakresu prawa
 • technologie informacyjne
 • metodyka nauczania techniki
 • seminaria i konsultacje
Adresat: nauczyciele z wyższym wykształceniem (drugi przedmiot nauczania).

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-142
Wydział:  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  350
Koszt studiów:  4100,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Wpisowe 200,00 zł wliczone w koszt studiów. Płatność w ratach.
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  25.10.2014 - 12.07.2015
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.09.2014
Termin zakończenia składania dokumentów:  03.10.2014
 

Sekretariat

Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2245
Faks:  61 665 2074
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: pok. 735

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Krawiec prof. nadzw. PP
Telefon:  61 665 2242
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Danuta Kowalska
Telefon:  61 665 2245
Email:  Formularz kontaktowy