Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Terminy zajęć:

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest wsparcie decydentów w zakresie efektywności wykorzystywania środków na rozwój infrastruktury, ergonomii i warunków psychofizycznych w jakich prowadzona jest edukacja. Grupą docelową Studiów Podyplomowych są: dyrektorzy placówek edukacyjnych, pracownicy gminnych i powiatowych wydziałów edukacji oraz członkowie komisji edukacji, pracownicy działów inwestycyjnych szkół i wyższych uczelni, osoby odpowiedzialne za poprawę efektów kształcenia w szkołach wszystkich szczebli, pracownicy działów szkoleń.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 220
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 4400,00 zł

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.10.2018 - 30.06.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.08.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 06.10.2018

Sekretariat

Adres sekretariatu: ul. Strzelecka 11, pok. 316
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań

Telefon: 61 665 3367

Kierownik studiów

dr inż. Marek Goliński

Telefon: 668 191 758

e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl