Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną

Zasady naboru:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Terminy zajęć:

sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest wsparcie decydentów w zakresie efektywności wykorzystywania środków na rozwój infrastruktury, ergonomii i warunków psychofizycznych w jakich prowadzona jest edukacja. Grupą docelową Studiów Podyplomowych są: dyrektorzy placówek edukacyjnych, pracownicy gminnych i powiatowych wydziałów edukacji oraz członkowie komisji edukacji, pracownicy działów inwestycyjnych szkół i wyższych uczelni, osoby odpowiedzialne za poprawę efektów kształcenia w szkołach wszystkich szczebli, pracownicy działów szkoleń.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 220
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 4400,00 zł

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.09.2019-30.06.2020
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.06.2019
Termin zakończenia składania dokumentów: 31.08.2019

Sekretariat

mgr Aneta Osmańska
Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 3367
Faks:  61 665 3375
Email:  aneta.osmanska@put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: pok. 316

Kierownik studiów

dr inż. Marek Goliński

Telefon: 668 191 758

e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl