Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Zasady naboru:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, itd.
Kandydaci składają następujące dokumenty:
 

Terminy zajęć:

piątki i soboty, co dwa tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Do zarządzania jakością nie wystarcza znajomość norm ISO 9000. Potrzebna jest wiedza z zakresu zarządzania organizacją, ekonomiki jakości, motywowania pracowników, rozwiązywania problemów, metod statystycznych, Six Sigma, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma. Taki zakres wiedzy oferujemy na 2-semestralnych studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce”.

W 2 semestrze Słuchacze wybierają jedną ze ścieżek kształcenia:

1. Specjalność Systemy Zarządzania: ukierunkowana na projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania, spełniających wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, IATF 16949, ISO 27001, ISO45001, HACCP/ISO 22000

2. Specjalność Lean/Six Sigma: ukierunkowana na zagadnienia metod i technik zarządzania w tym: SPC, DOE, MSA, Lean Management, metody optymalizacji procesów, badanie satysfakcji klientów, reenginering oraz techniki komputerowych oraz na zagadnienia organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-117
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200 godzin
Koszt studiów: 4 900,00 zł


Nr konta bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP-117
 
Adres www studiów:  Strona WWW studiów
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.03.2021 - 30.04.2022
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 24.12.2020
Termin zakończenia składania dokumentów: 21.02.2021
 

Sekretariat

Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2798, 61 665 2774
Email: Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: pok. 102 oraz 305, piątek 14.30-16.00, soboty zjazdowe7.30-11.45
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Telefon: 61 665 2774
Adres email: Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Marlena Szczepaniak
Telefon: 61 665 2774
Email: Formularz kontaktowy
 
Marta Grabowska
Telefon: 61 665 2798
Email: Formularz kontaktowy