Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: osiem zjazdów - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.
Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Studenci pozyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym. Nabędą umiejętności w zakresie harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych, a także wiedzę o kierowaniu, negocjowaniu i zarządzaniu konfliktem w zespołach projektowych.
Studia podyplomowe są adresowane do kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu zarządzania projektami i procesami oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inzynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-169
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4500,00 zł; 2250,00 zł za semestr

Czesne należy wpłacić na konto:

Santander Bank

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem SP-169 Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty.

 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2020 - 30.06.2021
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.06.2020
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2020
 

Sekretariat

mgr Małgorzata Tuszkowska
Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań (pokój 216)
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 34 31
Email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl
Informacje dodatkowe: 
godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 

Kierownik studiów

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon: 61 665 33 72, + 48 795 405 119
Adres email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl
 

Osoba do kontaktu

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Telefon: +48 795 405 119,  61 665 33 72
Email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl
 
mgr Małgorzata Tuszkowska
Telefon: 61 665 34 31
Email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl